We protect crop

Over ons bedrijf

UPL Benelux B.V. gevestigd in Oosterhout (NB) en is een dochtermaatschappij van United Phosphoros Limited (UPL), dat is gevestigd in Mumbai, India.

UPL is de grootste Indiase en een van s’werelds grootste generieke gewasbeschermingsmiddelenbedrijf. UPL is wereldwijd actief op het gebied van onderzoek, productie, marketing, verkoop en distributie van gewasbeschermingsmiddele, zaden en industriële chemicaliën.

Meer informatie is te vinden op www.uplonline.com

Waarom wij

UPL Benelux B.V., het voormalige AgriChem B.V., heeft veel ervaring en een lange historie in de ontwikkeling en registratie van gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw in o.a. de Benelux.

Vanaf januari 2015 werken we onder de naam UPL Benelux B.V. Goede kennis van de teelten, onkruiden plagen en plantenziekten in de Benelux gecombineerd met de innovatiekracht van een mondiaal bedrijf als UPL maakt ons uw ideale partner op het gebied van gewasbescherming.

TOEKOMST

Gewasbeschermingsmiddelen en de productie daarvan zijn constant in ontwikkeling door nieuwe wetenschap en verbeterde kennis van het milieu. UPL Benelux B.V. volgt deze veranderingen op de voet. Daardoor bevindt ons assortiment zich in een continu proces van vernieuwing en verbetering.

Producten van nieuwe generaties zorgen bijvoorbeeld voor minder residuen. De verbeterde samenstellingen beperken de benodigde hoeveelheden actieve stof tot een minimum, terwijl de effectiviteit van de middelen maximaal is.

We blijven onze portfolio verbreden door te investeren in productieprocessen, mensen en opleidingen. Dit verzekert ons op de lange termijn van topkwaliteitproducten. Zo willen wij de verwachtingen van onze klanten op het gebied van kwaliteit en prestaties blijven overtreffen.

beltsville_maryland_field