Terugname Asulox

De toelating van Asulox ( 6400 P/B ) werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, dit vanaf 02 maart 2015 gedurende een periode van 120 dagen, of met andere woorden, VANAF 30 juni 2015 ZAL deze toelating komen te vervallen.

In de praktijk betekent dit het volgende:

  • Er geldt geen uitverkoop noch opgebruiktermijn voor Asulox.
  • Resterende Asulox producten dienen voorzien te worden van een sticker van Fytofar – Recover en meegegeven te worden bij de eerstvolgende ophaling van oude fytoproducten

Echter zoals eerder al werd aangegeven zal er uitzonderlijk voor ASULOX ( 6400 P/B ) een ronde georganiseerd worden door onze transporteur, die jullie stock van dit seizoen zal terugnemen.

Het gaat hier alleen om product dat dit jaar werd geleverd, en met erkenningnummer 6400 P/B.

Wij vragen jullie dan ook vriendelijk om ons zo spoedig mogelijk( VOOR  24 JUNI ) de volumes door te geven die onze transporteur Van Den Ancker dient mee te nemen. Hij kan alleen maar die volumes meenemen waarvan wij hem melding hebben gemaakt.

Mogen wij jullie er ook de aandacht op vestigen dat wij een eenmalige ophaling organiseren voor ASULOX ( 6400 P/B ). Deze ophaling zal vermoedelijk gebeuren op de laatste werkdag van de deze maand juni 2015.

De creditnota’s zullen opgemaakt worden rekening houdend met de volumes die teruggehaald zijn.

Wij zullen alles in het werk stellen om opnieuw in 2016 Asulox in België toegelaten te krijgen. In welke hoedanigheid dat zal zijn zullen wij U tijdig laten weten, wij hopen alvast op een vergelijkbare manier als voor 2015.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben, dan mag u te allen tijde contact met ons opnemen.