Verontreiniging van Cameleon Plus en Beta-Team

Allereerst willen we onze excuses aanbieden voor de problemen die veroorzaakt zijn door de levering van vervuilde Cameleon Plus / Beta-Team. Dit vinden wij uitermate zorgwekkend, omdat we in de loop van vele jaren een reputatie opgebouwd hebben voor het leveren van formuleringen van goede kwaliteit. Daarom is het voor ons van essentieel belang dat we corrigerende maatregelen genomen hebben om te voorkomen dat een dergelijk incident zich opnieuw kan voordoen, en dat de getroffen klanten een correcte schadevergoeding ontvangen.

We streven ernaar om deze situatie zo soepel en snel mogelijk op te lossen. Bij het eerste teken van verontreiniging zijn de producten onmiddellijk teruggehaald, en hebben we binnen enkele dagen de meeste velden bezocht waar gewasschade waar te nemen was. Voor die velden waar wij nog niet langs zijn geweest, zullen wij er alles aan doen om deze binnen de komende werkdagen te bezoeken.

Wij danken u voor de tijd die u met onze vertegenwoordiger doorgebracht heeft voor het inspecteren van de betreffende percelen en voor het verstrekken van gedetailleerde informatie over het gewas, het gebruik van herbiciden en andere producten.

Afhankelijk van de omvang van de schade aan de gewassen, de bodemgesteldheid en andere factoren, hebben wij u het volgende geadviseerd, waarbij het opnieuw inzaaien vóór 15 mei plaats moet vinden.

  1. Het gewas laten groeien en vervolgens oogsten.
  2. Omploegen en het bietengewas opnieuw inzaaien.
  3. Het bietengewas opnieuw inzaaien.
  4. Het bietengewas controleren en afhankelijk van de omvang van de schade het gewas laten staan of opnieuw inzaaien.

De bovenstaande informatie over uw gewassen en de gebruikte herbiciden is, samen met de geadviseerde handelswijze voor het opnieuw inzaaien, vastgelegd. Deze informatie wordt als onderdeel van een schademelding en claim verzameld en naar onze verzekeringsmaatschappij verzonden.

Wij willen u verzekeren dat het voor ons van het allergrootste belang is dat u een redelijke vergoeding ontvangt voor de schade en de extra kosten die u door de verontreiniging gemaakt heeft. We zullen nauw samenwerken met onze verzekeringsmaatschappij om ervoor te zorgen dat dit gebeurt. Het is helaas onvermijdelijk dat het enige tijd zal duren voordat de verzekeringsmaatschappij de claim verwerkt zal hebben. Tevens zal het enige tijd duren voordat we opnieuw contact met u opnemen met meer informatie met betrekking tot de schadevergoeding. Hiervoor vragen wij uw begrip.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor op 0031-162 431 931 of per e-mail via orders.uplbenelux@uniphos.com

Wij streven ernaar om u zo volledig mogelijk te informeren, en blijven tot uw beschikking staan.

Hoogachtend,

Jeroen Voorbraak