CONTAMINATIE CAMELEON PLUS / BETA-TEAM BATCH 241F EN 243F

Tot onze spijt hebben wij, na op dinsdag middag (28 april) de eerste melding van spuitschade te hebben ontvangen, vastgesteld dat er in batch 241 F van het product “Cameleon Plus” en in dezelfde batch van het product “Beta-Team” een contaminatie is aangetroffen.

Beta-team en Cameleon Plus zijn bietenherbiciden op basis van de actieve stoffen Fenmedifam (75 g/l), Desmedifam (25 g/l) en Ethofumesaat (150 g/l). Op basis van verschillende lab onderzoeken is vastgesteld dat er +/- 8 gram Diflufenican (actieve stof)  per liter product is aangetroffen in Batch 241F.

Er is inmiddels ook vastgesteld dat deze contaminatie ook in de vervolgbatch 243F is aangetroffen. De vastgestelde concentratie ligt voor deze batch rond de 1 gram Diflufenican (actieve stof) per liter product.

Onze distributeurs die deze batches van ons hebben ontvangen zijn reeds geïnformeerd over de contaminatie en wij hebben hen gevraagd om ons te informeren over de telers die inmiddels met batch 241F en 243F gespoten hebben.

Bij vaststelling van schade kunnen wij dit dan aangeven bij onze verzekeraar. Wij beseffen dat het seizoen in volle gang is en we zijn dan ook voornemens om zo snel mogelijk  te inventariseren om, afhankelijk van o.a. het schade beeld en reeds gespoten producten een passend advies uit te kunnen brengen, om de schade en ongemakken tot een minimum te kunnen beperken.

Mocht u een teler zijn die heeft gespoten met batch 241F of 243F of dit product ontvangen heeft, maar nog niet gespoten, dan verzoeken wij u om zo snel contact op te nemen met uw gewasbeschermingsmiddelen handelaar. Wij verzoeken u alle product met batchnummer 241F of 243F terug te brengen naar uw verdeler. Dit geldt zowel voor ongeopende als reeds deels gebruikte verpakkingen.

We willen u meegeven dat UPL deze situatie zeer serieus neemt. Wij wensen gezien te worden als een respectabele leverancier van gewasbeschermingsmiddelen en de protocollen om te voorkomen dat een situatie als deze zich voordoet zullen verder aangescherpt worden.

Ten slotte willen wij ons verontschuldigen voor het ongemak dat wij veroorzaakt hebben en we zullen ons uiterste best doen om de situatie zo snel mogelijk naar de tevredenheid van de betrokkenen te behandelen.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor via 0031-162 431931 of per e-mail via uplbenelux.orders@uniphos.com

Hopende u hiermee momenteel zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd, blijven wij te uwer beschikking.

 

Hoogachtend,

 

Jeroen Voorbraak

 

Manager UPL Benelux BV