Vrijstelling Asulox (6400 P/B)

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een vrijstelling heeft afgegeven voor Asulox voor een periode van 120 dagen, beginnend vanaf 2 maart 2015 tot 29 juni 2015 inbegrepen.

UPL Benelux B.V. wenst U erop te wijzen dat er na 29 juni 2015 geen Asulox meer kan verkocht worden, noch gehouden worden als voorraad voor de toekomst.

Deze vrijstelling geldt voor de volgende toepassingen:

Teelt Dosering Tijdstip Frequentie Opmerkingen
Knolselder 3 ltr/Ha Asulox 10 – 12 dagen na het planten 1 toepassing/jaar 10 m. spuitvrije zone verplicht.
Snijselder 3 ltr/Ha Asulox 10 – 12 dagen na het planten 1 toepassing/jaar 10 m. spuitvrije zone verplicht.
Spinazie 6 ltr/Ha Asulox Voor – opkomst 1 toepassing/jaar 20 m. spuitvrije zone verplicht.

Algemene opmerking:

–       1 toepassing per 12 maanden.

–       De bufferzoners dienen gevolgd te worden zoals de Overheid heeft besloten, en kunnen onder geen beding gewijzigd worden.

Om voldoende en tijdige levering te kunnen garanderen zouden wij u willen vragen om zo snel mogelijk uw gewenste volume aan ons door te geven via uw contact persoon, Johan Decrick, of ons dit per fax of mail te laten weten.

Wij hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan mag u ons te allen tijde contacteren.