Vrijstelling ASULOX (6400 P/B)

Geachte klant,

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een vrijstelling heeft afgegeven voor ASULOX voor een periode van 120 dagen, beginnend vanaf 1 maart 2016 tot en met 29 juni 2016.

Wij willen u er graag op wijzen dat ASULOX, die sinds 2 seizoenen voor 120 dagen kon toegepast worden in spinazie en seldersoorten is uitgebreid voor in witloofwortelteelt en in cichorei ( in open lucht ). Bovendien werd de toegelaten dosering in spinazie voor-opkomst van 6 l/Ha naar 8-9 l/Ha opgetrokken.

UPL BENELUX B.V. wenst U erop te wijzen dat er na 29 juni 2016 geen ASULOX meer kan verkocht of gebruikt worden, noch gehouden worden als voorraad voor de toekomst.

Deze vrijstelling geldt voor de volgende toepassingen:

Teelt Dosering Tijdstip Frequentie Bufferzone
Knolselder 3 l/ha Asulox 10 –12 dagen na het planten 1 toepassing/jaar 10 m, met klassieke spuittechniek
Selderij (bleek-, groene en witte) 2 l/ha Asulox 10 –12 dagen na het planten 1 toepassing/jaar 10 m, met klassieke spuittechniek
Spinazie 8–9 l/ha Asulox Voor – opkomst 1 toepassing/jaar 20 m, met klassieke spuittechniek
Witloofwortelteelt ( NEW ! ) 0,5-0,75 l/ha Asulox 2-4 bladeren (BBCH 12-14) 1 toepassing/jaar 10 m, met klassieke spuittechniek
Cichorei ( NEW ! ) 0,5-0,75 l/ha Asulox 2-4 bladeren (BBCH 12-14) 1 toepassing/jaar 10 m, met klassieke spuittechniek
Witloofwortelteelt ( NEW ! ) 1-3 l/ha Asulox, volgens het bodemtype Voor-opkomst – kiemlobstadium

(BBCH 00-10 )

1 toepassing/jaar 10 m, met klassieke spuittechniek
Cichorei ( NEW ! ) 1-3 l/ha Asulox, volgens het bodemtype Voor-opkomst – kiemlobstadium (BBCH 00-10 ) 1 toepassing/jaar 10 m, met klassieke spuittechniek

 

Algemene opmerking:

–      1 toepassing per 12 maanden.

Om voldoende en tijdige leveringen te kunnen garanderen zouden wij u willen vragen om zo snel mogelijk uw gewenste volume aan ons door te geven via uw contact persoon, Johan Decrick, of ons dit per fax of mail (uplbenelux.orders@uniphos.com ) te laten weten.

Wij hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan mag u ons te allen tijde contacteren.